Medicin-regler

I henhold til gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kræves PERSONLIG henvendelse i klinikken ved ordination af afhængigheds-skabende lægemidler.

Det drejer sig om:

– Morfin og morfinlignende midler (stærkere smertestillende).

– Benzodiazepiner (beroligende og sovemedicin).

– Lægemidler med centralstimulerende virkning (hovedsageligt midler mod ADHD).

– Visse andre lægemidler (f.eks. visse former for hostestillende, muskelafslappende medicin m.m.).

Ovennævnte medicin kan således IKKE fornyes via E-mail eller ved telefonisk kontakt.

Dog kan patienter med epilepsi eller plejehjemsbeboere efter aftale med læge undtages herfra.